over Ronald Haverkate

ronald_haverkate4

Ik ben afgestudeerd hoofdvak piano in Amsterdam in 1992.
Sindsdien heb ik lesgegeven aan verschillende muziekscholen en docentcollectieven in Amsterdam en Almere.

Op dit moment geef ik priveles, zowel bij mij thuis als bij leerlingen thuis.

Lid van de EPTA: european pianoteachers association.

Privacyverklaring
Ik waarborg uw privacy door zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens.
Ik houd me aan de wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de General Data Protection Regulation (GDPR).
Ik verwerk uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit doel is: u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren.Ik geef geen persoonsgegevens door aan andere partijen. Mocht u vragen hebben over het beheer van uw gegevens dan kunt u daarover contact opnemen met mij.